Koszyk

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Wymiana

Wymiana zakupionego towaru może nastąpić przez zgłoszenie kupującego na adres mailowy kontakt@smartlix.pl powołując się na numer zamówienia oraz wskazując pozycje do wymiany. Następnie po zwróceniu przez zamawiającego ustalonej pozycji zamówienia ma on możliwość zamówienia interesującej go pozycji z uwzględnieniem różnicy w cenie.

Zwroty

Zwrot zakupionego towaru może nastąpić w wyniku postępowania reklamacyjnego oraz w przypadku zakupu dokonanego poza lokalem sprzedawcy i umów zawieranych na odległość (np. zakupionych przez telefon lub internet), a także gdy strony tak postanowiły.

W przypadku zakupu towaru przez internet na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, mamy prawo do zwrotu towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny w okresie do 14 dni.

Wysyłając towar do sprzedawcy należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dowód zakupu.

Gwarancja

Nasze produkty są objęte gwarancją producenta przez okres 24, 36 miesięcy lub dożywotnio od daty zakupu. 

Reklamacja


1. W przypadku stwierdzenia wady w produkcie zakupionym w firmie TMK Mariusz Klawikowski, ul. Józefa Sikorskiego 42, 84-208 Kielno klient ma prawo złożyć reklamację, w której
określa swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez
jego naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez
obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy).


2. Za szkody wywołane użytkowaniem produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem, nadużycie
produktów, bądź użytkowanie niezgodne z przepisami prawa odpowiada Klient.


3. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej w pierwszej kolejności prosimy o kontakt mailowy
bądź telefoniczny z działem reklamacji naszej firmy. W wielu przypadkach jesteśmy w stanie
pomóc Klientowi na odległość. Dzięki kontaktowi z nami szybko zakwalifikujemy zgłoszenie i
przedstawimy Państwu dalszą procedurę postępowania.


4. Prosimy o kontakt z nami przed odesłaniem produktu. Jeżeli reklamacja wymaga przesłania
reklamowanego towaru, należy go odesłać przesyłką pocztową na adres TMK Mariusz Klawikowski, ul. Józefa Sikorskiego 42, 84-208 Kielno.

5. Dział reklamacji i zwrotów:
kontakt@smartlix.pl
+48 583501613
UWAGA! Nie odbieramy paczek za pobraniem oraz nadanych do paczkomatu/punktu pickup.
Produkty prosimy przesyłać bezpośrednio na adres sprzedawcy.

Aby wnioskować o zwrot kosztów dostawy, prosimy o podanie w formularzu kosztu wysyłki
zwrotnej oraz numeru konta do przelewu.


PROCEDURA REKLAMACYJNA
W celu złożenia reklamacji najlepiej przedstawić:

a. paragon fiskalny lub kopię faktury, a jeżeli
nie jest to możliwe inne potwierdzenie zakupu towaru

b. towar z opisem usterki oraz
żądaniem kupującego (jeżeli jest to produkt mechaniczny, elektryczny najlepiej dołączyć
również opis miejsca zamontowania produktu, model pojazdu itp.)

c. dane kontaktowe (imię,
nazwisko, adres, telefon, adres e-mail)

O postępach Państwa zgłoszenia będziemy informować za pośrednictwem wiadomości e-
mail.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia ich wpłynięcia.
W okresie trwania procesu reklamacyjnego Firma nie wydaje produktów zastępczych.


Uprawnienia gwarancyjne:

Kupujący na podstawie gwarancji uprawniony jest do żądania
naprawy uszkodzonego sprzętu, bądź do jego wymiany, w przypadku braku możliwości
naprawy bądź wymiany uprawniony jest do żądania rozwiązania umowy sprzedaży.


RĘKOJMIA
Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz w odniesieniu do
Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu
Cywilnego (rękojmia za wady).

W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

a) odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n
Kodeksu Cywilnego);

b) odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę
rzeczywistą;

c) odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;

d) Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty,
usług internetowych itp.


Aby skorzystać z prawa rękojmi należy poinformować Firmę TMK Mariusz Klawikowski, ul. Józefa Sikorskiego 42, 84-208 Kielno, telefonicznie, mailowo bądź listownie na w/w adres.
Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez
Sprzedawcę.
Towar z ujawnioną wadą może zostać wymieniony na nowy pełnowartościowy, naprawiony
bądź kupujący może odstąpić od zawartej umowy, bądź zażądać obniżenia ceny produktu w
zależności od woli kupującego.

6. Sprzedawca sprzedaje produkty, które Klient może przygotować do użytku oraz zamontować
we własnym zakresie, bez potrzeby zlecania montażu/demontażu osobom trzecim.